Zorg

De school voorziet een brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben.  Soms moet voor het een aantal kinderen,  wat moeilijker,  wat gemakkelijker of net wat anders. 

De brede basiszorg is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit de schoolvisie op leerlingenbegeleiding de ontwikkeling van alle leerlingen binnen de 4 begeleidingsdomeinen stimuleert door: 
 - een krachtige leeromgeving aan te bieden; 
-  de leerlingen systematisch op te volgen; 
-  actief te werken aan het verminderen van risicofactoren; 
-  beschermende factoren te versterken. 

Co teach 

Als school zetten wij in op de verschillende facetten van het co-teachen. Soms staan er 2 leerkrachten in de klas die klassen splitsen, klassen herverdelen of observeren. 

Zorg

Wij kiezen ervoor om ons als team te blijven nascholen en onze expertise binnen de school te delen. De zorg komt samen voor overleg op zorgteam, interne overleg met de leerkrachten, MDO 's met CLB en ouders.  In het volledige zorgdossier worden de ouders altijd als 1ste partij betrokken. 

Onze zorg heeft een expertise opgebouwd bij anderstalige leerlingen en hun evaluatie, sterkfunctionerende leerlingen en diverse leerproblematieken. 

Wij volgen de leerlingen via een persoonlijk traject met daarin oog voor objectieve evaluatie en bijsturing waar nodig. 

Vragen of bezorgdheden omtrent jouw kind? 

Neem contact op met onze zorgcoördinatoren of spreek de klasleerkracht aan. 

Nathalie Bevernaege ( kleuter Ieper-Zillebeke)  nathalie.bevernaege@kleinevosieper.be

Patrick Verly ( Lager Ieper- Zillebeke)  patrick.verly@kleinevosieper.be

Sophie Simoen ( lager Zillebeke) sophie.simoen@kleinevosieper.be

Brugfiguur

We werken ook samen met de brugfiguur van Ieper.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

Welkom voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding.

Interesse?