Lichamelijke opvoeding en sport

Reglement

Sporten is fijn en gezond.  Dit zorgt ook voor verbinding in een groep. 

Als school organiseren wij een verplichte sport- en zwemlessen. ( 3 uur kleuter onderwijs /2 uur lager onderwijs).

We zetten ook in op watergewenning bij de derde kleuters. 

Als school bieden we ook veel kansen tot vrijblijvende sportactiviteiten zoals SVS scholensport, Minneplein Trail, zwemmarathon en veldloop in organisatie van Stad Ieper. 

Alleen omwille van medische redenen (schriftelijk door de ouders meegedeeld of doktersattest) kan een leerling ontslagen worden van de verplichte turnen en andere sportactiviteiten.  Dit geldt ook voor het zwemmen. Wij veronderstellen dat iedere leerling mag deelnemen aan het zwemmen. Indien de ouders geen toelating verlenen om hun kind aan het zwemonderwijs te laten deelnemen, laten zij dit schriftelijk weten of bezorgen een doktersattest.

Turnkledij is verplicht en bestaat uit:

  • turn t-shirt van de school
  • donkere sportbroek
  • sportschoenen. 
parcours

Zwemmen

Vanaf het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen.

Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling van het 4de leerjaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.

 

Zwemmen 3KZ
Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek