Pastoraal

Doelstelling


Hart staat voor betrokkenheid, passie, moed, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen en volharden. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, gedrag, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen en doen. We willen zo de leerlingen aanzetten om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerproces.

Als school willen we goed onderwijs verstrekken. We zijn er van overtuigd dat we in het proces van leren, ontwikkelen en groeien aandacht moeten hebben voor een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van het 'denken', het 'voelen' en het 'willen': hoofd, hart en handen.Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflectie en begrip.


Inspiratiebron


Onze inspiratie halen wij uit het levensverhaal van Jezus van Nazareth. Het is een verhaal van vertrouwen van de mens in de zegen van God. De christelijke geloofstraditie doet ons op een bezielde en begripvolle manier omgaan met volwassenen en kinderen.


Pastoraal


Binnen onze school kiezen we als team om ons in te zetten voor de pastorale werking op school. Ieder lid van het team draagt dit mee. 

De pastorale op school richt zich naar iedereen: volwassen en kinderen. Wij nodigen ook graag de ouders en grootouders uit naar onze schoolvieringen en beleven de Katholieke feesten met de ganse school. 

Met pastorale spirit bedoelen we de visie zoals uitgestippeld in de opdrachtverklaring van het Katholiek onderwijs Vlaanderen alsook de schooleigen visie.

 

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

Welkom voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding.

Interesse?