Even praktisch

Inschrijvingen

Waar en wanneer kan u uw kind inschrijven? Wat brengt u mee? Wanneer zijn kinderen leerplichtig? Welke documenten worden u bij inschrijving ter ondertekening voorgelegd?

Lees meer...

Lesuren en opvang

We geven u een overzicht van de uren waarop de school open is en geven u inlichtingen over de voor- en naschoolse opvang.

Lees meer...

CLB-medewerkers

Het CLB heeft als algemene opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen.

Meer over het CLB