Inschrijvingen

Nieuwe inschrijvingen 2022-2023  -  Inschrijvingsrecht

Voor onze school met vestigingsplaatsen VBS Sint-Michiels te Ieper en VBS Sint-Vincentius te Zillebeke gelden voor het schooljaar 2022-2023 strikte inschrijfregels. Deze zijn wettelijk bepaald wanneer men het aantal kinderen in een school wil beperken (omzendbrief BaO/2012/01). Daarom is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet zetten en welke regels van toepassing zijn als uw kind voor het eerst naar school gaat.

Is uw kind geboren in het geboortejaar 2020 of vroeger, dan kunt u het al inschrijven, zelfs als je zoon/dochter maar start in het schooljaar 2023-2024! Als uw kind al ingeschreven is, hoeft u niets te doen, het blijft ingeschreven voor de duur van de hele schoolloopbaan (van de peuterklas tot het 6de leerjaar).

Let wel: u kunt uw kind alleen inschrijven in bepaalde periodes.

Inschrijfperiodes basisonderwijs

24 januari 2022 – 25 februari 2022: voorrang voor broer en/of zus en kinderen van personeel

Tussen 24 januari en 25 februari kunnen alleen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel zich inschrijven.
Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen, krijgen voorrang.

Vanaf 4 maart 2022: vrije inschrijvingen

Vanaf 4 maart gelden er geen voorrangsregels meer zodat iedereen kan inschrijven, en dit tot de klassen de maximumcapaciteit bereikt hebben en er dus geen plaats meer is.

Belangrijk: Inschrijvingen moeten nu digitaal verlopen. Bezorg ons een kopie, foto of scan (voor- en achterkant) van de sis-kaart of de ISI+ kaart of de kids-ID en wij brengen alles in orde.

Per uitzondering kunnen we ook ouders en (kandidaat-)leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving (handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Wanneer is de maximumcapaciteit van een klas bereikt?

De school moet op voorhand vastleggen wanneer een klas volzet is.

In onderstaand schema kan u de aantallen (op datum van 2022-01-19) lezen welke we reserveren per klas en per niveau. Deze aantallen verschillen en hebben te maken met de huidige ingeschreven leerlingen. Als u hierover meer informatie wenst kan u altijd contact opnemen met de school.

  Hele school: 480 leerlingen
  VBS Sint-Michiels Ieper
240 leerlingen
VBS Sint-Vincentius Zillebeke
240 leerlingen
  Kleuter
  Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
+ inschrijvingen
Vrije plaatsen Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
+ inschrijvingen
Vrije plaatsen
Totaal kleuter 96 63 33 96 55 41
Geboren in 2020 24 0 24 24 0 24
Geboren in 2019 24 20 4 24 17 7
Geboren in 2018 24 20 4 24 21 3
Geboren in 2017 24 23 1 24 17 7
  Lager
   Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
+ inschrijvingen
 Vrije plaatsen  Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
+ inschrijvingen
 Vrije plaatsen
Totaal lager 144 134 10 144 105 39
1ste leerjaar 24 25 -1 24 13 11
2de leerjaar 24 21 3 24 18 6
3de leerjaar 24 24 0 24 12 12
4de leerjaar 24 18 6 24 15 9
5de leerjaar 24 21 3 24 23 1
6de leerjaar 24 25 -1 24 24 0

is lid van

samen met deze scholen

© simizil.be is een website van Centrumscholen Dekenij Ieper Elverdingestraat 18 8900 Ieper BTW BE0409.832.522
Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD